Αξιολόγηση – (Εντυπώσεις – βαθμός ικανοποίησης)


Βήμα 1. Παρακαλούμε επιλέξτε τον κύκλο προγραμμάτων στον οποίο ανήκει το πρόγραμμα που παρακολουθείτε: