Μεθοδολογία Lean Six Sigma - Πιστοποίηση Eπιπέδου Yellow Belt

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα "Μεθοδολογία Lean Six Sigma - Πιστοποίηση Eπιπέδου Yellow Belt" έχει παρέλθει.