Προγράμματα E-learning για Υπαλλήλους και Στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τα προγράμματα E-learning για στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει παρέλθει.