ΔΩΡΕΑΝ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υγιεινή και Πρόληψη Μετάδοσης Λοιμώξεων στον Ξενοδοχειακό Κλάδο –
Οδηγίες Προστασίας έναντι της Νόσου Covid-19

Αίτηση συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει λήξει.